Waarom Werken we Zo Hard? Op Weg naar een Economie van de Vreugde

Door Govert Buijs

Kaft van 'Waarom Werken We Zo Hard?'

De economie is wellicht hét centrale voortbrengsel van homo sapiens. Govert Buijs wijst ons in Waarom Werken We Zo Hard? de weg naar ‘een economie van de vreugde’, een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom.

Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we zo hard? Zouden we niet gewoon toe kunnen met vijftien uur werk in de week, zoals Keynes ooit voorspelde? En waarom tellen we al dit gewerk dan ook nog eens bij elkaar op, zodat we één verzamelnaam kunnen gebruiken: ‘de economie’, waarmee het nu eens slecht kan gaan en dan weer goed, die kan groeien, krimpen, tot stilstand komen of juist floreren – en waar we dan ook nog voortdurend zorgen over hebben?

Inmiddels hebben we een economie die zo ongeveer het hele gelaat van de aarde bedekt, met overal bouwwerken, wegen, verontreinigde lucht en vervuilde zeeën. In dit aanstekelijk geschreven essay probeert Govert Buijs de vraag naar het waarom van die economie als product van menselijke activiteit te beantwoorden en een hoger doel te formuleren: een economie van de vreugde.

Published:
Tags:

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over het boek op de Morele Markten website.

Het goede leven en de vrije markt – een cultuurfilosofische analyse

Ad Verbrugge, Govert Buijs, Jelle van Baardewijk

Book Cover: Het goede leven en de vrije markt - een cultuurfilosofische analyse

Nooit eerder was het mondiale welvaartsniveau zo hoog. Toch dringt zich de laatste jaren ook de vraag op naar de schaduwkanten van de globaliserende markt. Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen? Bovendien, kunnen we ons op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid veroorloven, bijvoorbeeld ten opzichte van de natuur? Met dergelijke vragen raken we aan de centrale thematiek van dit boek: brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven dichterbij of staat ze dit juist in de weg? En wat dienen we dan te verstaan onder ‘het goede leven’?

In gesprek met filosofen uit alle tijden – van Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Arendt en van Bentham tot Latour – en aan de hand van diverse films geven de auteurs Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk een prikkelend perspectief op de prangende vragen van vandaag. We ontwikkelen een filosofisch doordacht kader om de hedendaagse dynamiek van economie, technologie en cultuur te begrijpen en in goede banen te leiden. Vijf dimensies van het goede leven staan hierbij centraal: relaties, instituties, het lichaam, de natuur en de zin-dimensie.

Published:
Publisher: Lemniscaat
Tags:

Meer informatie over dit boek

(inhoudsopgave, recencies, etc.)