Markt, liefde en menselijke bloei

Sinds Adam Smith is in de westerse samenleving het idee van een vrije markt heel invloedrijk geworden. Vaak wordt dit gezien als ruim baan voor egoïsme, eigenbelang, hebzucht. Ik onderzoek in hoeverre deze interpretatie van de vrije markt klopt. Mijn werkhypothese is dat juist samenwerking en deugden (waaronder agapè / liefde als hoogste deugd)  juist de essentiële elementen zijn die een vrije markt mogelijk maken en ervoor zorgen dat een vrije markt daadwerkelijk bijdraagt aan menselijke bloei. Dit heeft ook allerlei creatieve implicaties voor de manier waarop men kan aankijken tegen bedrijven en organisaties.

Promotietrajecten

  • Jelle van Baardewijk (NL): The Moral Education of Businessmen in Dutch Academia. A cultural-philosophical interpretation of the changing ethos of university-based business studies in the Netherlands, 1913-2013 (started 2014 – completion planned in 2018)
  • Henk den Uijl (NL): Managing Care with Care – A Philosophical Analysis of Governance in the Health Care Sector (started 2014 – completion planned in 2018)
  • Jeannet van der Kamp (NL): Een zorg-ethisch perspectief op ziek-zijn in de beleveniseconomie (started 2015)
  • Paul Schenderling (NL): Wat is menselijke bloei?
  • Wim Harrems (NL): An Enquiry into the Origin, Principles and Transferability of Germany’s “Soziale Marktwirtschaft” (started 2015)

Boeken over dit thema

Onderzoeksproject

logo Moral Markets websiteIk leidt het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn‘. Dit project heeft onder meer geleid tot een webportaal over het onderwerp, Morele Markten.