Affilliaties

Universiteiten en leerstoelen

Vrije Universiteit Amsterdam

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam ben ik aangesteld als UHD en bijzonder hoogleraar aan de afdeling Filosofie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Ik ben hoofd van de domeingroep ‘Filosofie, Cultuur, Politiek en Organisatie’. Ik geef colleges inleiding politieke filosofie, sociale filosofie (o.a. over Latour), cultuurfilosofie (o.m. over Charles Taylor). Ook ben ik betrokken bij het ‘A Broader Mind’ project, innovatieve vorming voor BA-studenten.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik een kleine aanstelling als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, een leerstoel ingesteld vanuit de Stichting Christelijke Filosofie. Ik geef hier, in nauwe samenwerking met dr. Joost Hengstmengel, een college over ‘Zeven Deugden, Zeven Ondeugden: klassieke, christelijke en hedendaagse perspectieven op goed en kwaad’. Ook werken we met andere bijzondere hoogleraren aan een minor over ‘God, mens en wereld – religie in de huidige samenleving’.

Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation financieert mijn leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Abraham Kuyperfonds

Het Dr. Abraham Kuyperfonds heeft wortels in de vroegere Anti-Revolutionaire Partij en zet zich in voor bestudering van christelijk-politiek en christelijk-sociaal gedachtengoed in verleden, heden en toekomst. Dit fonds financiert de leerstoel ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’ die ik een dag per week bekleedt aan de EUR.

Samenwerkingsverbanden (onderzoek en maatschappelijk debat)

Centrum Èthos

Ik ben mede-oprichter en lid van Centrum Èthos, een centrum aan de VU Amsterdam voor onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties.

Morele Markten website

De Morele Markten website is een kennisportal dat voortkomt uit een onderzoekspoject waarvan ik projectleider ben.

ERGO netwerk

Ik zit in de stuurgroep van het ERGO Netwerk, dat symposia organiseert op het snijvlak van ethiek, bedrijf en economie.