Over mijn onderzoek

Wat mij fascineert is de manier waarop grote groepen mensen of zelfs hele samenlevingen in de greep kunnen komen van bepaalde ideeën en ideologieën en hoe dit vervolgens doorwerkt in de vormgeving van de politieke orde, van de economische orde en van de samenleving als geheel.

Wat mij betreft reikt die interesse terug tot de rol van opvattingen over het goddelijke karakter van koningen in de het Oudheid (Babylonië, Perzië, China, Egypte) tot en met moderne ideologieën zoals (neo)marxisme, nationaal-socialisme of (neo)liberalisme. Minstens even spannend is daarbij voor mij de vraag of en hoe daarbij onderscheid te maken is tussen goede ideologieën en onjuiste of onware ideologieën.

Binnen dit bredere palet ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de ideeën omtrent een goede samenleving die zijn ontwikkeld in de christelijke traditie en hoe deze hebben doorgewerkt in de westerse cultuur. Als werkhypothese ga ik ervan uit dat met name het uit het jodendom en christendom afkomstige begrip agapè , liefde, hierin een heel eigen rol gespeeld heeft en impliciet nog steeds speelt.

Ik heb mijn werk in vier thema’s onderverdeeld:

  1. Religie in het publieke domein
  2. Markt, liefde en menselijke bloei
  3. Bezieling, ontzieling en civil society
  4. Christelijk sociaal en politiek denken

Een grote inspiratiebron voor mij vormen de fascinerende fresco’s ‘De allegorieën van goed bestuur en slecht bestuur’ in het stadhuis van Siena (zie afbeelding hierboven en bij thema 4).