Christelijk Sociaal en Politiek Denken

Binnen de christelijke traditie is, al vanaf de vroege kerk zoals die zich vanaf het optreden van Jezus ontwikkelde, het nadenken over en praktisch vormgeven aan een andere, betere samenleving, een belangrijk aandachtspunt geweest, een traditie die loopt van Basilius de Grote en Augustinus, via Franciscus en Thomas, via Luther en Calvijn, tot aan (in Nederland) Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd en in de VS Reinhold Niebuhr en Martin Luther King en de grote sociale encyclieken binnen de Katholieke Kerk (vanaf Rerum Novarum uit 1891 tot aan Laudato Si uit 2015).

Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld armoede, de leer van de rechtvaardige oorlog, beschermwaardigheid van het leven, mensenrechten, en milieu. Deze lijn van christelijk geïnspireerde politieke en sociale filosofie is voor mij persoonlijk een zeer inspirerende en ook heel actuele lijn, en is de moeite van het bestuderen meer dan waard.

Promovendi 'Christelijk Sociaal & Politiek Denken'

Covenant and Multiculturalism: Exploring the Contemporary Relevance of an Old Israelite Symbol

(Perry Huesmann, USA/Italy)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

A Christian-philosophical Interpretation of International Order

(Romel Bagares, 2013 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.