Biografie

Korte levensloop

Mijn naam is Govert Joan Buijs (geboren in 1964 in Damwoude, Friesland dat toen nog Murmerwoude heette). Ik studeerde politicologie en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Institute for Christian Studies te Toronto en ook enkele jaren theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Daarna was ik tussen 1992 en 1998 als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1998 promoveerde ik cum laude in de politieke filosofie op een proefschrift over Eric Voegelin.

Naast mijn promotiestudie werkte ik van 1991 tot 1999 als studiecoördinator bij het Christelijke Studiecentrum ICS (tegenwoordig Forum-C).

Sinds 2000 ben ik verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, nu afdeling Filosofie bij Geesteswetenschappen, eerst als als UD sociale en politieke filosofie en als onderzoeker op het thema ‘civil society en religie’, sinds 2011 als UHD en als bijzonder hoogleraar ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’ vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds.

Aan de VU geven filosofen ook college aan andere faculteiten en vanaf 2010 deed ik dit aan de economische faculteit. Zodoende raakte ik hoe langer hoe meer geïnteresseerd in het snijvlak van economie, filosofie en moraal: hoe kan de economie anders en beter ingericht worden?  Dit resulteerde onder meer in een groot onderzoeksproject met onder meer economen, filosofen en theologen van diverse Nederlandse universiteiten ‘What Good Markets Are Good For’, gefinancierd door de Templeton World Charity Foundation.  

Deze interesse kreeg een vervolg in de F.J.D. Goldschmeding Leerstoel ‘Economie in relatie tot  Civil Society’, die ik vanaf 2016 mocht bekleden en die veel ruimte geeft voor onderzoek op het terrein van de humanisering van de economie.  

Per januari 2021 werden beide leerstoelen samengevoegd en omgevormd tot een gewone leerstoel binnen de afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU met als werkgebied ‘Maatschappelijke en economische vernieuwing’. De leerstoel is ingesteld door de Goldschmeding Foundation en wordt mede ondersteund door het Kuyperfonds.  ‘The Future of Capitalism’ is een centrale focus van het onderzoek. 

 

 

Wat mij fascineert

Wat mij fascineert is de manier waarop grote groepen mensen of zelfs hele samenlevingen in de greep kunnen komen van bepaalde ideeën en ideologieën en hoe dit vervolgens doorwerkt in de vormgeving van de politieke orde, van de economische orde en van de samenleving als geheel.

Vanuit die interesse houd ik me bezig met de onderzoeksthema’s ‘markt, moraal en ideologie’, ‘religie in het publieke domein’ en ‘religie en civil society’. In toenemende mate vormt het begrip agapè (‘liefde’), afkomstig uit de Bijbelse traditie, het integrerende thema voor deze onderzoeksinteresses. Het begrip blijkt in het Westen de kern geworden te zijn van allerlei revolutionaire ontwikkelingen, met name uitkristalliserend in de ‘burgerlijke cultuur’ zoals die zich vanaf ongeveer 1100  in de steden van Noord-Italië en Noordwest Europa is gaan vormen (en die in feite nog steeds onze cultuur is).

De christelijke traditie is voor mij een belangrijke inspiratiebron en object van studie maar tegelijk probeer ik als filosoof ook zo ‘seculier’ mogelijk te denken omdat filosofie nu eenmaal argumenten en ervaringen als basis heeft en ook de christelijke traditie kritisch benaderd moet worden.