Markt, liefde en menselijke bloei

In de herst van 2020 leid ik de 'Future Market Consultation, een initatief om in dialoog te gaan over de toekomst van de marktecnomie in Europa.

Lees het persberichtConsultatiewebsite

Sinds Adam Smith is in de westerse samenleving het idee van een vrije markt heel invloedrijk geworden. Vaak wordt dit gezien als ruim baan voor egoïsme, eigenbelang, hebzucht. Ik onderzoek in hoeverre deze interpretatie van de vrije markt klopt. Mijn werkhypothese is dat juist samenwerking en deugden (waaronder agapè / liefde als hoogste deugd)  juist de essentiële elementen zijn die een vrije markt mogelijk maken en ervoor zorgen dat een vrije markt daadwerkelijk bijdraagt aan menselijke bloei. Dit heeft ook allerlei creatieve implicaties voor de manier waarop men kan aankijken tegen bedrijven en organisaties.

Onderzoeksproject

logo Moral Markets websiteIk leidt het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn‘. Dit project heeft onder meer geleid tot een webportaal over het onderwerp, Morele Markten.

Dematerialisering van de economie

Interview, najaar 2018
In dit korte interview (4.5 min.) vertel ik over de rode draad in mijn onderzoek: vanuit agapè (liefde) filosoferen over mens, markt en maatschappij. Mijn stelling is dat we toe moeten naar een dematerialisering van de economie, en moeten beseffen dat het niet de ‘homo economicus’, maar de ‘homo cooperans’ is die de economie draaiende houdt.

Waartoe Is de Economie op Aarde?

Oratie, mei 2018
Op 24 mei 2018 hield ik een oratie voor mijn Goldschmeding Chair aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als titel ‘Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg naar een Economie van de Vreugde’. In drie kwartier vertel ik hier meer over mijn persoonlijk onderzoeksprogramma.

Promovendi 'Markt, Liefde & Menselijke Bloei'

Kwaliteit van Leven

(Paul Schenderling, jan. 2017- heden)

Als buitenpromovendus voert Paul Schenderling een onderzoek uit naar kwaliteit van leven. Het onderwerp betreft de (filosofische) fundamenten van de psychologie van kwaliteit van leven. Het doel is om een nieuw theoretisch perspectief te ontwikkelen dat de evaluatie van een persoon van zijn/haar kwaliteit van leven beschrijft als een complex, interdependent proces. Op basis van het te ontwikkelen theoretisch perspectief ontwikkelt hij nieuwe hypotheses en methodologische aanbevelingen voor empirisch onderzoek die het definiëren en meten van kwaliteit van leven verbeteren.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

Goed Toezicht in de Zorg

(Henk den Uijl, 2014 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.

 

De Morele Vorming van Bedrijfskundestudenten

(Jelle van Baardewijk, 2014 - 2018)

Jelle van Baardewijk doceert aan de VU filosofie aan studenten (bedrijfs)economie, bedrijfskunde en international business. Zijn promotieonderzoek, succesvol afgerond in december 2018, richtte zich op het zogenaamde ‘verborgen curriculum’ van diezelfde studies:

  • Wat leert een student bedrijfskunde aan de Nederlandse universiteiten, in het bijzonder in Rotterdam en Amsterdam?
  • Welke houding krijgen die studenten aangeleerd?
  • Hoe steekt hun wereldbeeld in elkaar?

Voor zijn onderzoek maakte Jelle enerzijds gebruik van kwalitatief-empirische onderzoeksmethoden. Anderzijds werkte hij vanuit de klassieke filosofie van MacIntyre, Hegel en Spengler.

Een zorg-ethisch perspectief op ziek-zijn in de beleveniseconomie

(Jeanet van der Kamp, 2015 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.

 

An Enquiry into the Origin, Principles and Transferability of Germany’s “Soziale Marktwirtschaft”

(Wim Harrems, 2015 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.