Bezieling, Ontzieling en Civil Society

Kenmerkend voor nogal wat westerse samenlevingen is de aanwezigheid van een groot palet aan non-profit en non-gouvernementele organisaties en initiatieven, van buurtniveau tot aan internationaal opererende organisaties als Amnesty International. In het verleden hadden veel van deze organisaties en initiatieven een expliciet religieuze of een socialistische inspiratie. Waaruit putten deze organisaties nu, na de grote secularisatiegolf en na het einde van de ‘Grote Verhalen’ hun inspiratie? Gaat een technocratische organisatiecultuur de boventoon krijgen of blijven deze organisaties (of worden opnieuw) waardegedreven, idealistische organisaties?

Promovendi 'Bezieling, Ontzieling & Civil Society'

Dynamic Courtship. The Salvation Army and and the Welfare State in the Netherlands (1887 – 1990)

(Stijn Bollinger, voltooid in 2013)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Completed FGG-VU, promotor: prof. dr. G. Harink – Historic Documentation Centre for Dutch Protestantism; copromotores: prof. dr. van Ewijk, Universiteit voor Humanistiek/Hogeschool Utrecht; prof. dr G.J. Buijs, VU-Amsterdam

De doorwerking van de laat-moderne spanning tussen autonomie en verbinding als leidende concepten in gezinshulpverlening

(Wim Dekker, 2013 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.