Promotieprojecten

Promovendi 'Markt, Liefde & Menselijke Bloei'

Kwaliteit van Leven

(Paul Schenderling, jan. 2017- heden)

Als buitenpromovendus voert Paul Schenderling een onderzoek uit naar kwaliteit van leven. Het onderwerp betreft de (filosofische) fundamenten van de psychologie van kwaliteit van leven. Het doel is om een nieuw theoretisch perspectief te ontwikkelen dat de evaluatie van een persoon van zijn/haar kwaliteit van leven beschrijft als een complex, interdependent proces. Op basis van het te ontwikkelen theoretisch perspectief ontwikkelt hij nieuwe hypotheses en methodologische aanbevelingen voor empirisch onderzoek die het definiëren en meten van kwaliteit van leven verbeteren.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

Goed Toezicht in de Zorg

(Henk den Uijl, 2014 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.

 

De Morele Vorming van Bedrijfskundestudenten

(Jelle van Baardewijk, 2014 - 2018)

Jelle van Baardewijk doceert aan de VU filosofie aan studenten (bedrijfs)economie, bedrijfskunde en international business. Zijn promotieonderzoek, succesvol afgerond in december 2018, richtte zich op het zogenaamde ‘verborgen curriculum’ van diezelfde studies:

  • Wat leert een student bedrijfskunde aan de Nederlandse universiteiten, in het bijzonder in Rotterdam en Amsterdam?
  • Welke houding krijgen die studenten aangeleerd?
  • Hoe steekt hun wereldbeeld in elkaar?

Voor zijn onderzoek maakte Jelle enerzijds gebruik van kwalitatief-empirische onderzoeksmethoden. Anderzijds werkte hij vanuit de klassieke filosofie van MacIntyre, Hegel en Spengler.

Een zorg-ethisch perspectief op ziek-zijn in de beleveniseconomie

(Jeanet van der Kamp, 2015 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.

 

An Enquiry into the Origin, Principles and Transferability of Germany’s “Soziale Marktwirtschaft”

(Wim Harrems, 2015 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

 

Wordt nog toegevoegd.

 

Promovendi 'Bezieling, Ontzieling & Civil Society'

Dynamic Courtship. The Salvation Army and and the Welfare State in the Netherlands (1887 – 1990)

(Stijn Bollinger, voltooid in 2013)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Completed FGG-VU, promotor: prof. dr. G. Harink – Historic Documentation Centre for Dutch Protestantism; copromotores: prof. dr. van Ewijk, Universiteit voor Humanistiek/Hogeschool Utrecht; prof. dr G.J. Buijs, VU-Amsterdam

De doorwerking van de laat-moderne spanning tussen autonomie en verbinding als leidende concepten in gezinshulpverlening

(Wim Dekker, 2013 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

Promovendi 'Religie in het Publieke Domein'

In de gunst bij het hele volk. Evangelicalen, religie en de civil society

(Cors Visser, voltooid in 2013)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

FSW-VU; promotores: prof. dr. A. van Harskamp; prof. dr. R. Kuiper (EU-Rotterdam); co-promotor: prof. dr. G.J. Buijs.

Christianity and the Public Sphere: Arendt, Habermas, Kuyper

(Anton Steven Un, Indonesië, 2016 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Medepromotor: prof. dr. C. van der Kooi

Reconciliations between Religion and Democracy: Christian and Islamic Arguments Compared

(Ehmad Thabet, Egypte, 2012 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Medepromotor: prof. dr. C. van der Kooi.

The Dynamics of Religious Conflict: Explanatory Factors for the Vulnerability of Religious Minorities

(Dennis Petri, Costa Rica & Nederland, 2013 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

The Christian Imperative: Argumentative Strategies of Christians in the Public Sphere

(Liza Lansang, De Phillipijnen, 2014 - heden)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

Innerlijkheid en politiek

(Welmoed Vlieger)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

Promovendi 'Christelijk Sociaal & Politiek Denken'

Covenant and Multiculturalism: Exploring the Contemporary Relevance of an Old Israelite Symbol

(Perry Huesmann, USA/Italy)

Beschrijving volgt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.

A Christian-philosophical Interpretation of International Order

(Romel Bagares, 2013 - heden)

Beschrijving volt nog.

Meer informatie

Wordt nog toegevoegd.