Deze website is nog onder constructie. Meer informatie wordt binnenkort toegevoegd. g.j.buijs@vu.nl

Op 24 mei j.l. hield ik mijn oratie voor Goldschmeding Chair aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Titel van de oratie was ‘Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg naar een Economie van de Vreugde.’ Bijgaand de gesproken tekst en de presentatie.