Waarom Werken we Zo Hard? Op Weg naar een Economie van de Vreugde

Door Govert Buijs

Kaft van 'Waarom Werken We Zo Hard?'

De economie is wellicht hét centrale voortbrengsel van homo sapiens. Govert Buijs wijst ons in Waarom Werken We Zo Hard? de weg naar ‘een economie van de vreugde’, een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom.

Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we zo hard? Zouden we niet gewoon toe kunnen met vijftien uur werk in de week, zoals Keynes ooit voorspelde? En waarom tellen we al dit gewerk dan ook nog eens bij elkaar op, zodat we één verzamelnaam kunnen gebruiken: ‘de economie’, waarmee het nu eens slecht kan gaan en dan weer goed, die kan groeien, krimpen, tot stilstand komen of juist floreren – en waar we dan ook nog voortdurend zorgen over hebben?

Inmiddels hebben we een economie die zo ongeveer het hele gelaat van de aarde bedekt, met overal bouwwerken, wegen, verontreinigde lucht en vervuilde zeeën. In dit aanstekelijk geschreven essay probeert Govert Buijs de vraag naar het waarom van die economie als product van menselijke activiteit te beantwoorden en een hoger doel te formuleren: een economie van de vreugde.

Published:
Tags:

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over het boek op de Morele Markten website.