Date: May 24, 2018
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Vrije Universiteit Amsterdam

Intreerede van prof. Govert Buijs, projectleider van het Goede Markten project, voor zijn Goldschmeding leerstoel.

VU-hoogleraar Govert Buijs (politieke filosofie & levensbeschouwing) houdt zijn intreerede voor de Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De ‘F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society’ is ingesteld om het gedachtegoed van Frits Goldschmeding voor een humane economie en samenleving verder te ontwikkelen en vorm te geven. De opdracht van de leerstoel is de betekenis van centrale morele deugden als rechtvaardigheid, hoop en liefde voor economie en samenleving te doordenken. Vooral het begrip liefde (agapè) staat centraal in het onderzoek van de leerstoel. De F.J.D. Goldschmeding leerstoel verricht interdisciplinair onderzoek en richt zich naast filosofie ook op economie, theologie, ethiek, sociale wetenschappen en geschiedenis.

Van eigenbelang naar samenwerken

De afgelopen decennia lag in de economie en samenleving veel nadruk op de economische behoeften van de mens en het eigenbelang. In de huidige economische theorievorming is echter sprake van een kentering en wordt veel meer aandacht besteed aan vertrouwen, sociaal kapitaal, coöperatie, pro-sociaal gedrag en motivatie. De leerstoel wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke betekenis van ‘liefde’ of ‘agapè’. Dit kernbegrip bestaat zowel in de christelijke traditie als in andere levensbeschouwelijke en filosofische tradities. De leeropdracht ligt in het verlengde van het huidige onderzoek van Govert Buijs. Govert Buijs is projectleider van het Goldschmeding Foundation project Agapè in de markt, civil society en politiek. Afgelopen jaar ontving hij een John Templeton Grant voor het Goed Markten project, een onderzoek naar de morele voorwaarden voor marktwerking.