Deze website is nog onder constructie. Meer informatie wordt binnenkort toegevoegd. g.j.buijs@vu.nl

Nieuws / actueel

Interview ‘Voor De Ommekeer’

Interview ‘Voor De Ommekeer’

Op het interviewkanaal 'Voor De Ommekeer' is een interview met mij verschenen naar aanleiding van mijn oratie 'Waartoe is de economie op aarde' en het boek dat naar aanleiding daarvan komende voorjaar zal verschijnen 'Waarom werken wij zo hard?' (Uitgeverij Boom).

Agapè (liefde) & mens / markt / maatschappij (5 min.)

In dit korte interview (4.5 min.) vertel ik over de rode draad in mijn onderzoek: vanuit agapè (liefde) filosoferen over mens, markt en maatschappij. Mijn stelling is dat we toe moeten naar een dematerialisering van de economie, en moeten beseffen dat het niet de ‘homo economicus’, maar de ‘homo cooperans’ is die de economie draaiende houdt.

Waartoe is de Economie op Aarde? (41 min.)

Op 24 mei 2018 hield ik een oratie voor mijn Goldschmeding Chair aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als titel ‘Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg naar een Economie van de Vreugde’. In drie kwartier vertel ik hier meer over mijn persoonlijk onderzoeksprogramma.

Over mij

Govert BuijsWat mij fascineert is de manier waarop grote groepen mensen of zelfs hele samenlevingen in de greep kunnen komen van bepaalde ideeën en ideologieën en hoe dit vervolgens doorwerkt in de vormgeving van de politieke orde, van de economische orde en van de samenleving als geheel. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam ben ik aangesteld als UHD en bijzonder hoogleraar aan de afdeling Filosofie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik een kleine aanstelling als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie.

Een korte biografie